Albeda lab

Research, design en implementatie van het klaslokaal van de toekomst in het middelbaar beroepsonderwijs.

Sketch proposal for future classrooms

Fase 1: research

We vroegen ons af: hoe denken de studenten daar eigenlijk over? En over hun onderwijs, werk en wat ze nog meer doen. We maakte een tosti voor ze, in ruil voor een praatje met ons.

Fase 2: design methode

We ontwikkelde een custom-made design thinking methode voor het ontwikkelen van vakken binnen het Albeda.

Fase 3: experiment

Vanuit deze methodiek en experimenten ontwikkelde we verschillende 1:1 interventies. Hier konden docenten hands-on nieuwe onderwijsconcepten, lessen of ruimtes testen zonder het eerst volledig te bouwen.

Fase 4: ontwerpen, maken en testen

Dit onderzoek gaf ons inzichten en handvatten om een blauwdruk te ontwerpen voor een klaslokaal van de toekomst. We maakte een prototype om ons ontwerp te kunnen testen in de praktijk. Dit experiment hebben we door vertaald in een final-design voor het klaslokaal van de toekomst en een mobiel innovatielab.

Fase 5: toekomst

Dit project vond plaats vanuit het programma Leeromgeving van de Toekomst van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het programma Leeromgeving van de Toekomst hielp mbo-instellingen bij het vormgeven van hun ambities om grenzen te slechten, met beide voeten in de praktijk te staan en hun studenten klaar te stomen voor een onvoorspelbare toekomst. De visies, methodes en plekken die daaruit zijn voortgekomen staan nu overzichtelijk in een publicatie, dat laat zien wat ontwerpkracht kan doen voor de onderwijstransitie. Een exemplaar is hier te bestellen.

Project met Afdeling Buitengewone Zaken. Mogelijk gemaakt met subsidie van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.