Paviljoen

Ontwerp, onderzoek en co-creatie van een circulair paviljoen samen met het MBO in Zeeland.

Land en Hand is een project ontwikkeld door KETTER&Co en richt zich op het herstellen van het bewustzijn van de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap. Per provincie wordt gewerkt met een lokaal relevante vraagstelling met betrekking tot het landschap en het gebruik ervan. Lokale ontwerpers en het praktijk gerichte onderwijs worden uitgenodigd en betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering.

Samen met studenten van het Scalda MBO zijn we een ontwerp aan het maken voor een circulair paviljoen in Zeeland. Op zoek naar geschikte en lokale bouwmaterialen bezochten we begin 2020 verschillende plekken. We proefde van allerlei zeewieren en oogstte verschillende soorten om te onderzoeken of we er een bouwmateriaal van kunnen maken. We kregen een rondleiding langs Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve. Ze experimenteren met gewassen voor de toekomst en nieuwe biobased materialen. Vanaf 2022 werken we samen met de Euregiotuinen in Oostburg. Ik werk als ontwerper zowel aan het ontwerp van een strandpaviljoen én het onderwijsprogramma. Het paviljoen wordt gemaakt met de lokale energie, materialen, ingrediënten, onderwijs en verhalen. Op deze manier zal het bijdragen aan duurzaam toerisme én herwaardering voor het landschap + vakmanschap.

Paviljoen van de Euregiotuinen in Oostburg. Samenwerkingspartner in Zeeuws Vlaanderen.

Hoe ontwerp je een circulair en lokaal paviljoen dat een positieve impact creëert op de omgeving?

We gebruiken hiervoor een methode waarbij je omgeving in kaart brengt en onderzoekt waar de potenties liggen voor het gebied. Door handson te experimenteren met materialen en voedsel krijg je een connectie met de plek en het materiaal. We gebruiken hiervoor de volgende stappen:

Stap 1: de oogstkaart

Made with Padlet

Stap 2: verzamelen van materialen en kennis

We trekken het landschap in, gaan langs bedrijven of verzamelen met behulp van lokale gidsen materialen en informatie over het gebied. De oogstkaart vullen we op deze manier aan waardoor er meer bekend wordt over de potenties van de materialen voor het paviljoen.

Stap 3: materiaal experimenten

We verzamelen de materialen en proberen vanuit de eigenschappen die deze bezitten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Samen met de studenten maken we experimenten met schelpen, zeewieren, jute, papierpulp en hennepvezels.

De studenten hebben de verschillende materiaalexperimenten geanalyseerd en als input gebruikt bij het ontwerpproces. De materialen met potentie zijn verwerkt in verschillende ontwerpvoorstellen voor een paviljoen.

Stap 4: schetsontwerp

De studenten uit de eerste groep hebben een paviljoen ontworpen dat grotendeels is opgebouwd uit Zeeuws hout. De buitenkant is bekleed met kastanje-houten platen en geïsoleerd met hennepwol. Delen van het dak zijn gemaakt uit geperst bio composiet. Energie wekt het paviljoen zelf op via een dak gevuld met zonnepanelen en helmgras.

De studenten van de tweede groep presenteerde verschillende concepten voor de Euregiotuinen en het paviljoen.

Video credits: Tycho Speelman

Mogelijk gemaakt met subsidie van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gieskes Strijbis Fonds en Fonds 21.