Paviljoen

Land en Hand is een project ontwikkeld door KETTER&Co en richt zich op het herstellen van het bewustzijn van de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap. Per provincie wordt gewerkt met een lokaal relevante vraagstelling met betrekking tot het landschap en het gebruik ervan. Lokale ontwerpers en het praktijk gerichte onderwijs worden uitgenodigd en betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering.

Samen met studenten van het Scalda MBO zijn we een ontwerp aan het maken voor een strandpaviljoen in Zeeland. Op zoek naar geschikte en lokale bouwmaterialen bezochten we afgelopen maanden verschillende plekken. We proefde van allerlei wieren en oogstte verschillende soorten om te onderzoeken of we er een bouwmateriaal van kunnen maken. We kregen een rondleiding langs Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve. Ze experimenteren met gewassen voor de toekomst en nieuwe materialen. Ik werk als ontwerper aan het ontwerp van een strandpaviljoen in zeeland en het onderwijsprogramma. Het paviljoen wordt gemaakt met de lokale energie, materialen, ingrediënten, onderwijs en verhalen moet op deze manier gaan bijdragen aan duurzaam toerisme én herwaardering voor het landschap + vakmanschap.

Stap 1: de oogstkaart

Made with Padlet

Stap 2: verzamelen van materialen

Stap 3: materiaal experimenten

De studenten zijn nu bezig met het ontwerp aan de hand van verschillende materiaalexperimenten die we hebben gedaan met jute, schelpen, agar en alginaat.